Døgnåbent Mandag-Søndag

Geotekniske laboratorie­forsøg

Forside » Geotekniske laboratorieforsøg

I vores moderne laboratorie kan vi udføre alle former for geotekniske rutineforsøg i henhold til gældende standarder. Vi er naturligvis tilsluttet vejdirektoratets ringprøvningsforsøg, til kontrol af kvaliteten på vores laboratorieforsøg.

Ved vibrationsforsøg får man en rumvægt og et vandindhold, som anvendes som referenceværdi når der udføres komprimeringskontrol med isotopsonde. Vibrationsforsøg anvendes på sand og grusholdige materialer.

Ved proctorforsøget får man en rumvægt og et optimalt vandindhold, som anvendes som referenceværdi når der udføres komprimeringskontrol med isotopsonde. Proctorforsøg anvendes på lerede materialer. Ved sand og grusholdige materialer anvendes der vibrationsforsøg.

Ved sigteanalyser bestemmer man materialets kornstørrelser.
Resultatet af sigteanalysen bruges til at bestemme om et givent materiale opfylder de opstillede krav, eks. stabilt grus, bundsikringssand, nedsivningsevne, osv.

Bestemmelse af den kapilære stighøjde

Ved bestemmelse af den kapilære stighøjde, måler man hvor højt vand suges op i et materiale. Jo mere finstof der er i materialet, jo højere kapillaritet.

Knusningsgrad

Ved bestemmelse af knusningsgrad kontrolleres hvor stor en del af et materiale der består af knuste grus/sten.

LA-forsøg

Ved bestemmelse af knusningsgrad kontrolleres hvor stor en del af et materiale der består af knuste grus/sten.

Sandækvivalent
(SE-forsøg)

Sandækvivlenten er udtryk for forholdet mellem fint og groft materiale, forsøget udføres på materiale der er under 4,0 mm.

Methylenblåt

Methylenblåtesten bruges til at vurdere egenskaberne af filler i f. eks. sand og stabilt grus.

Plasticitetsindeks

Ved plasticitetsforsøget fastlægges hvor plastisk en ler er, plasticitetsindekset.

Glødetabsbestemmelse

Ved glødetabsbestemmelse bestemmes humusindholdet i et materiale.

Kalkindholdsbestemmelse

Ved kalkindholdsbestemmelse bestemmes kalkindholdet i et materiale.

Vandindholdsbestemmelse

Ved vandindholdsbestemmelse bestemmes vandindholdet i et materiale.

Hydrometeranalyse

Ved hydrometeranalyse bestemmes kornstørrelsen med en flydevægt, forsøget udføres på den del af materialet der er under 63 my.