Døgnåbent Mandag-Søndag

Proctor­forsøg

Ved proctorforsøg findes en referenceværdi, også kaldet proctorværdien, som benyttes ved komprimeringskontrol. Ved hjælp af isotopmetoden måles det nuværende materiales vandindhold og vådrumvægt.

Derefter udregnes tørrumvægten som sammenlignes med den tørrumvægt, der opnås ved en standardiseret komprimering af materialet i laboratoriet – altså selve proctorforsøget.

Hvordan findes proctorværdien ved proctorforsøg?

Proctorværdien er et udtryk for, hvor meget et materiale kan komprimeres ved en given fugtighed. Den beregnes ved en standardtest på følgende vilkår:

For at finde den maksimale tørrumvægt og det optimale vandindhold, udføres der en serie i test i proctorformen, med stigende vandindhold. Derved findes det vandindhold hvor sandet er komprimeret maksimalt, med den brugte energi. Dette er den maksimale tørrumvægt.

priser på proctorforsøg proctorprøver

Priser på proctorforsøg

Visgaard og Sundstrøm står naturligvis til rådighed hvis du vil vide mere om proctorforsøg, høj service og lave priser.

Proctorforsøg eller proctorprøver?

I daglig tale hører vi begge udtryk. Proctorforsøg er det mest anvendte, men i forskellige vendinger benyttes også proctorprøver. Vi kalder det selv for proctorforsøg, men forstår udmærket hvis der bliver omtalt proctorprøver.

proctorforsøg proctorprøver