Døgnåbent Mandag-Søndag

Geotekniske tilsyn og kontrol

Forside » Geotekniske tilsyn og kontrol i hele Danmark

Vi udfører geoteknisk kontrol og tilsyn i hele landet. Vi har erfaringen og den faglige viden til at give dig et hurtigt og kompetent svar. Alle kontrol og tilsyn udføres efter gældende standarder og beskrivelser.

Geoteknisk tilsyn

Vi udfører geotekniske tilsyn og vingeforsøg. Ved tilsynet udføres der en visuel kontrol samt håndboringer, der sammen med den geotekniske rapport danner grundlag for kontrollen. Der kontrolleres at der i afgravningen træffes intakte og bæredygtige aflejringer, som dem der er truffet i boringerne udført i den geotekniske rapport. Endvidere kontrolleres de aktuelle styrkeparametre for at kontrollere at der er den fornødne bæreevne i jorden, som den der er forudsat ved projekteringen af byggeriet.

Vi udfører komprimeringskontrol hurtigt og effektivt efter isotopmetoden, så entreprenøren kan komme hurtigt videre med arbejdet.

Vi udtager jordprøver og får dem analyseret på et akkrediteret laboratorie, for at sikre at der ikke bygges på forurenet jord.

Nedsivningstest

Ved nedsivningstest bestemmes jordens nedsivningsevne, som anvendes for at dimensionere nedsivningsanlæg. Der udføres normalt nedsivningstest i to prøvehuller på samme lokation.

Ved minifaldlodsmålinger bestemmes E modul på f. eks. råjordsplanum samt på bundsikring og stabilt grus.

Kontrol af lermembran

Ved kontrol af tæthed af lermembran udføres der udføres der laboratorieforsøg på leret for at kontrollere permeabiliteten. Endvidere udføres der komprimeringskontrol på membranen.