Vi udfører kontrol og tilsyn i hele landet. Vi har erfaringen og den faglige viden til at give dig et hurtigt og kompetent svar. Alle kontrol og tilsyn udføres efter gældende standarder og beskrivelser.

Geoteknik tilsyn

Vi udfører geotekniske tilsyn og vingeforsøg. Ved tilsynet udføres der en visuel kontrol samt håndboringer, der sammen med den geotekniske rapport danner grundlag for kontrollen. Der kontrolleres at der i afgravningen træffes intakte og bæredygtige aflejringer, som dem der er truffet i boringerne udført i den geotekniske rapport. Endvidere kontrolleres de aktuelle styrkeparametre for at kontrollere at der er den fornødne bæreevne i jorden, som den der er forudsat ved projekteringen af byggeriet.

Komprimeringskontrol

Vi udfører komprimeringskontrol efter isotopmetoden, som er en hurtig og effektiv måde at udføre komprimeringskontrollen på, så entreprenøren kan komme hurtigt videre med arbejdet. Ved komprimeringskontrol måles komprimeringsgraden i ler, sand, stabilt grus og knust asfalt/beton. Så man kan være sikker på at komprimeringsgraden overholder de opstillede krav til kvalitetssikringen. Vi har stor erfaring i at udføre komprimeringskontrol og ikke mindst en stor erfaring i at rådgive hvis nu komprimeringsgraden ikke er opfyldt. Med en kompetent rådgivning kan vi hjælpe entreprenøren hurtigt videre.

Nedsivningstest

Ved nedsivningstest bestemmes jordens nedsivningsevne, som anvendes for at
dimensionere nedsivningsanlæg. Der udføres normalt nedsivningstest i 2 prøvehuller på samme lokation.

Minifaldlodmålinger

Ved minifaldlodsmålinger bestemmes E modul på f. eks. råjordsplanum samt på bundsikring og stabilt grus.

Læs mere om minifaldlodsmålinger

Kontrol af lermembran

Ved kontrol af tæthed af lermembran udføres der udføres der laboratorieforsøg på leret for at kontrollere permeabiliteten. Endvidere udføres der komprimeringskontrol på membranen.

Miljøprøver

Vi udtager jordprøver og får dem analyseret på et akkrediteret laboratorie, for at sikre at der ikke bygges på forurenet jord.

Læs mere om miljøprøver

+40 års erfaring i geoteknikbranchen