Døgnåbent Mandag-Søndag

Sigte­analyser

Sigtning af jord er en nem og simpel metode at undersøge jorden på. Ved sigteanalyser bestemmer man materialets kornstørrelser – alternativt kaldes en sigteanalyse deraf også for en kornstørrelsesanalyse.

Resultatet af sigteanalysen bruges til at bestemme om et givent materiale opfylder de opstillede krav, for eksempel stabilt grus, bundsikringssand, nedsivningsevne, osv. Når prøven til sigteanalysen ankommer til laboratoriet, udføres der en neddeling af prøven, så man får en repræsentativ mængde materiale i forhold til kornstørrelsen. Sigteanalyser kan udføres enten som tør eller våd sigtning.

Sigteanalyse til nedsivningsanlæg

For mange husstande, som er beliggende uden for et kloakeret område, er et nedsivningsanlæg en løsning til bortledning af husspildevand til naturlig rensning i jorden. I forbindelse med etablering af sådan et nedsivningsanlæg, er det nødvendigt med en sigteanalyse af jorden (eller sandet) på det sted hvor husspildevandet skal nedsive, for at bestemme jordens egnethed til nedsivning. Derfor skal der udtages en jordprøve derfra.

Kontakt os her for at få et tilbud på en sigteanalyse til dit kommende nedsivningsanlæg.

priser på sigteanalyser sigteanalyse pris

Priser på sigteanalyser

Hos Visgaard & Sundstrøm udfører vi mange sigteanalyser i forbindelse med kvalitetssikring for grusgrave, hvor kravet til bundsikring, stabilt grus, filtergrus, vejgrus, kantgrus, knust beton, knust asfalt, jernbaneskærver osv. kontrolleres. Visgaard & Sundstrøm står naturligvis til rådighed hvis du vil vide mere om sigteanalyser, høj service og lave priser.

Hvad fortæller sigteanalysen?

Resultatet af sigteanalysen fortæller om hvilke egenskaber det pågældende materiale har. For eksempel fremgår et materiales nedsivningsevne af sigteanalysen, og man kan aflæse om et materiale er frostfølsomt. Sigteanalysen fortæller også om materialets uensformighedstal, og endvidere kan man ud fra sigteanalysen aflæse om sand opfylder kravet til bundsikring type 1 eller type 2. Det samme gør sig gældende for stabilt grus, hvor man kan aflæse om stabilt gruset opfylder kravet til enten SG I eller SG II.

sigteanalyse resultat
sigteanalyser udstyr

Udstyr til sigteanalyser

Tørsigtning bruges på materialer med en minimal mængde fint materiale under 63 my, hvis der er fint materiale under 63 my udføres en vådsigtning, da de fine korn ellers klumper sammen og giver et misvisende resultat. Sigteanalyser udføres på sigter der spænder fra 0,063 – 0,125 – 0,250 – 0,500 – 1,0 – 2,0 – 4,0 – 5,6 – 8,0 – 11,2 – 16,0 – 31,5 – 63,0 mm. Visgaard & Sundstrøm udfører sigteanalyser jævnfør DS/EN 933-1.