sigteanalyse nedsivning nedsivningsanlæg

Fra den 1. januar 2008 er reglerne for jordflytning inden for byzone blevet strammet. Som udgangspunkt er by-jord defineret som forurenet, medmindre kommunen har udtaget det af den såkaldte områdeklassificering.

Hvis du bor i et klassificeret område – og det gør du, hvis du bor i bymæssig bebyggelse – må du højest flytte en m³ jord uden at tage jordprøver. Jordprøven afgør nemlig, hvor du kan komme af med jorden henne.

Vi står klar med miljørådgivningen, hvis din grund er kortlagt.

Nogle gange er det bare en enkelt jordprøve der skal til, for at du kan komme videre med projektet. Vi kan også hjælpe dig med papirarbejdet, når du skal have flyttet jord. For eksempel sørger vi for køresedler fra kommunen til den vognmand, du vælger til at køre jorden væk for dig. Vognmanden skal nemlig have tilladelse fra kommunen til at køre med jorden.

Et DANAK akkrediteret analyselaboratorium hjælper os med analyse af jordprøver og sparring inden for miljørådgivning.

Vi er uvildige og har aldrig økonomiske eller lignende interesser i de enkelte opgaver

Det tilbyder vi dig omkring miljøprøver og jordflytning

  • Vi rådgiver dig om hvorvidt der skal tages prøver, inden du går i gang med jordflytning
  • Vi udtager jordprøver af overskudsjord
  • Vi hjælper med kontakten til myndighederne
  • Jordanmeldelser
  • Vi laver prøver i tankgrav i forbindelse med opgravning af olietank
  • Vi udarbejder jordhåndteringsplaner
  • Vi holder kontakten til myndighederne for anlægsarbejde på en grund, der er videnskortlagt

Visgaard og Sundstrøm står naturligvis til rådighed hvis du vil vide mere om miljøprøver, høj service og lave priser.

miljøprøver til laboratorie

På billedet ses beholderen til en miljøprøve samt skema.

udtagning af miljøprøver

På billedet ses punktet for en miljøprøve klar til at blive udtaget.

+40 års erfaring i geoteknikbranchen