sigteanalyse nedsivning nedsivningsanlæg

Fra den 1. januar 2008 er reglerne for jordflytning inden for byzone blevet strammet. Som udgangspunkt er by-jord defineret som forurenet, medmindre kommunen har udtaget det af den såkaldte områdeklassificering.

Hvis du bor i et klassificeret område – og det gør du, hvis du bor i bymæssig bebyggelse – må du højest flytte en m³ jord uden at tage jordprøver. Jordprøven afgør nemlig, hvor du kan komme af med jorden henne.

Vi står klar med miljørådgivningen, hvis din grund er kortlagt. Nogle gange er det bare en enkelt jordprøve der skal til, for at du kan komme videre med projektet.

Et DANAK akkrediteret analyselaboratorium hjælper os med analyse af jordprøver og sparring inden for miljørådgivning.

Vi er uvildige og har aldrig økonomiske eller lignende interesser i de enkelte opgaver

Det tilbyder vi dig omkring miljøprøver og jordflytning

  • Vi rådgiver dig om hvorvidt der skal tages prøver, inden du går i gang med jordflytning
  • Vi udtager jordprøver af overskudsjord
  • Vi laver prøver i tankgrav i forbindelse med opgravning af olietank

Visgaard og Sundstrøm står naturligvis til rådighed hvis du vil vide mere om miljøprøver, høj service og lave priser.

miljøprøve miljøprøver labortorie pris

På billedet ses beholderen til en miljøprøve samt skema.

udtagning af miljøprøver

På billedet ses punktet for en miljøprøve klar til at blive udtaget.

+40 års erfaring i geoteknikbranchen