Døgnåbent Mandag-Søndag

Vibrations­forsøg

Forside » Geotekniske laboratorieforsøg » Vibrationsforsøg

Ved vibrationsforsøg får man en rumvægt og et vandindhold, som anvendes som referenceværdi, når der udføres komprimeringskontrol med isotopsonde. Vibrationsforsøg anvendes på sand og grusholdige materialer. Ved lerede materialer anvendes der proctorforsøg.

Vibrationsforsøg udføres på sand og grusmaterialer. Selve forsøget udføres på et vibrationsbord. Bordet er indstillet til et bestemt antal vibrationer og en fastlagt tid; jævnfør standarden er det 12 minutter. Endvidere belastes materialet med et 80 kg lod.

Materialet skal være homogeniseret og vandmættet under forsøget. Ud fra forsøget får man den maksimale rumvægt i forhold til den energi som materialet er påført ved forsøget. Vibrationsforsøget viser også ved hvilket vandindhold, at det er mest optimalt at komprimere materialet.

priser på vibrationsforsøg geoteknik

Priser på vibrationsforsøg

Visgaard & Sundstrøm står naturligvis til rådighed hvis du vil vide mere om vibrationsforsøg, høj service og lave priser.

Hvad fortæller vibrationsforsøget?

Resultatet af vibrationsforsøget anvendes, når der udføres komprimeringskontrol. Her måles der en rumvægt og et vandindhold i marken med isotopsonde. Rumvægten målt i marken holdes op mod rumvægten fra vibrationsforsøget og dette giver komprimeringsgraden.

vibrationforsøg laboratorie