Døgnåbent Mandag-Søndag

Minifaldlods­målinger

Ved minifaldlodsmålinger bestemmes E -modul på f.eks. råjordsplanum samt på bundsikring og stabilt grus.

Når man udfører minifaldlodsmålinger, er det vigtigt, at målestedet er jævnt. Eventuelt afrettes der med lineal og normalsand, så belastningspladen har god kontakt med underlaget. Ved målinger på råjordsmaterialer skal minifaldslodsmålingen så vidt muligt udføres ved materialets naturlige vandindhold, så der ikke forekommer skorper eller fritliggende vand.

Vurdering af bæreevnen ved minifaldlodsmålinger

For at få den bedste vurdering af bæreevnen udføres der målinger ved forskellige faldhøjder, og der udføres typisk 2 x 5 målinger, 5 drop ved halvfaldhøjde og 5 drop fra hel faldhøjde. Som standard anvendes der belastningsplade med en diameter på 300 mm og et 10 kg lod. Der kan monteres andre pladestørrelser, alt efter materialets beskaffenhed. En mindre plade kan anvendes ved ”stivere” materialer.

Metoden anvendes til at bestemme overflademodulet af udlagte og komprimerede vejmaterialer. Kendskab til bæreevnen af befæstelseslag under vejens bygning giver en mulighed for optimering af vejens dimensionering. Endvidere vil man, med målinger under byggeriet af vejen, kunne sikre en ensartet bæreevne i den fremtidige vej. Metoden anvendes også ved kontrol af stabiliserede materialer, for eksempel kalkstabilisering.

priser på minifaldlodsmålinger geoteknik

Priser på minifaldlods­målinger

Visgaard & Sundstrøm står naturligvis til rådighed hvis du vil vide mere om minifaldlodsmålinger, høj service og lave priser.